Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Tepelně izolační materiál
Kód výrobku SVT8137
Typ výrobku EXTRAPOR Soklová deska
Obrázek výrobku obr_sokl_ex.pdf
Stručný popis výrobku Izolační desky nové generace se zvýšeným tepelným odporem.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 050-021061
Datum vystavení certifikátu shody 30.06.2015
Prohlášení o shodě číslo CZ002-006
Datum vystavení prohlášení o shodě 07.07.2015
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Tepelná izolace soklové části.
materiál výrobku pěnový polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní EPS
minimální tloušťka izolantu 20 [mm]
maximální tloušťka izolantu 340 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.030 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.030 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 100 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 1270 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce BACHL
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení BACHL
Právní forma s.r.o.
14503603
Email frantisek.koprivik@bachl.cz
Web www.bachl.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Evropská
čp. 669
Obec Modřice
PSČ 664 42
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne