Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastová okna a balkonové dveře
Kód výrobku SVT8143
Typ výrobku systém Trocal 76 AD
Obrázek výrobku trocal_76_ad_okno.jpg
Stručný popis výrobku Okna a balkónové dveře jednokřídlové a dvoukřídlové - BACHL 76AD
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV-16-086/Z
Datum vystavení certifikátu shody 10.02.2016
Prohlášení o shodě číslo PO-T-76AD/09-2016
Datum vystavení prohlášení o shodě 10.02.2016
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Výplně stavebních otvorů
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1576x2500;2782x1826mm;1176x2576mm;2082x2576mm [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 76 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) vykres_okno_76ad.jpg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.1 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
tp_vyplne_stavebnich_otvoru_final_v_1_0_okna_trocal_76ad.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 NPD
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 9A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C3/B5;C1/B2;C5/B5
Výrobci
Výrobce BACHL
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení BACHL
Právní forma s.r.o.
14503603
Email frantisek.koprivik@bachl.cz
Web www.bachl.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Evropská
čp. 669
Obec Modřice
PSČ 664 42
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne