Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Zplyňovací kotel VERNER V140
Kód výrobku SVT817
Typ výrobku V140
Obrázek výrobku verner_v140_obrazek.jpg
Stručný popis výrobku Zplyňovací kotel na spalování kusového dřeva, dřevních briket
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00724-12
Datum vystavení certifikátu shody 30.11.2012
Prohlášení o shodě číslo VERNER V140
Datum vystavení prohlášení o shodě 21.03.2012
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva ruční
rozměry (750×750×1000) 580x825x1230 [mm]
hmotnost 330 [kg]
předepsané palivo kusové dřevo, dřevní brikety
jmenovitý tepelný výkon 14 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 15.4 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 90.7 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 269 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 9 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 29 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 0 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 0 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 0 [mg.m-3]
emisní třída 5
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 770 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 770 [l]
průměrná spotřeba paliva 3.7 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 4 [h]
objem vodní náplně 30 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 220V, 50Hz
maximální elektrický příkon 60 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 35 [W]
dochlazovací smyčka volitelné příslušenství
připojovací nátrubky G 6/4"
maximální provozní přetlak 0.3 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 160 [mm]
minimální provozní tah komína 10 [Pa]
hladina akustického výkonu Lw 55 [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce VERNER, a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení VERNER, a.s.
Právní forma a.s.
25287524
Email hlavka@verner.cz
Web www.verner.cz
Telefon +420 491 465 024
Fax +420 491 465 027
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sokolská
čp. 321
Obec Červený Kostelec
PSČ 549 41
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne