Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Baumit StarSystem Resolution
Kód výrobku SVT8175
Typ výrobku ETICS
Obrázek výrobku baumit_resolution.jpg
Stručný popis výrobku Vnější kontaktní zateplovací systém s vysoce výkonným izolantem z PF
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo ETA 15/0232
Datum vystavení certifikátu shody 21.03.2016
Prohlášení o shodě číslo 01-BAB-ETA-15/0232
Datum vystavení prohlášení o shodě 21.03.2016
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu jiný (uveďte)
typ tepelně izolačního materiálu - jiný PF
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.022 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.022 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
baumit_starsystem_resolution.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě dop_baumit_starsystem_resolution.pdf
Výrobci
Výrobce BAUMIT spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení BAUMIT, spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
48038296
Email info@baumit.cz
Web www.baumit.cz
Telefon +420 326 900 400
Fax +420 326 900 402
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Průmyslová
čp. 1841
Obec Brandýs nad Labem
PSČ 250 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne