Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární systém HEAT PIPE 10
Kód výrobku SVT8182
Typ výrobku JMC-5818-10
Obrázek výrobku 1_price__heat_pipe_solar_collector_jhc_jmc_jinyi_1_page_002.jpg
Stručný popis výrobku Trubicový solární kolektor. Silný ve výkonu, vysoká odolnost.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo SH16-00062-LVD
Datum vystavení certifikátu shody 08.06.2016
Prohlášení o shodě číslo SP SC0010-14
Datum vystavení prohlášení o shodě 13.01.2014
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru trubicový
rozměry (750×750×1000) 1944x804x132 [mm]
hmotnost 33.2 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 1.56 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 0.95 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 10 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.769 [-]
účinnost kolektoru 0.652 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 674 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 1.046 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.026 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 125 [°C]
klidová teplota 219 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 1.2 [MPa]
vodní objem 0.71 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α [-]
emisivita absorbéru ε [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 47 [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) válcový
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ne
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Kuzďas spol. s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Kuzďas spol. s.r.o.
Právní forma s.r.o.
49825003
Email info@kuzdas.cz
Web www.kuzdas.cz
Telefon +420 321 728 770
Fax +420 321 728 750
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dolní
čp. 538
Obec Sendražice - Kolín
PSČ 28002
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne