Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Zplyňovací kotel VERNER VN25D, V25D
Kód výrobku SVT819
Typ výrobku VN25D, V25D
Obrázek výrobku verner_vn25d_a_v25d_obrazek.jpg
Stručný popis výrobku Zplyňovací kotel na kusové dřevo a dřevní brikety
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00510-12
Datum vystavení certifikátu shody 31.08.2012
Prohlášení o shodě číslo VERNER VN25D, V25D
Datum vystavení prohlášení o shodě 06.09.2012
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva ruční
rozměry (750×750×1000) 648x1100x1195 [mm]
hmotnost 445 [kg]
předepsané palivo kusové dřevo, dřevní brikety
jmenovitý tepelný výkon 25 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 28.3 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 88.3 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 136 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 30 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 23.3 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 0 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 0 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 0 [mg.m-3]
emisní třída 4
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 1375 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 1375 [l]
průměrná spotřeba paliva 7.5 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 5 [h]
objem vodní náplně 70 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 220V, 50Hz
maximální elektrický příkon 70 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 50 [W]
dochlazovací smyčka volitelné příslušenství
připojovací nátrubky G2"i
maximální provozní přetlak 0.3 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 160 [mm]
minimální provozní tah komína 15 [Pa]
hladina akustického výkonu Lw 54 [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce VERNER, a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení VERNER, a.s.
Právní forma a.s.
25287524
Email hlavka@verner.cz
Web www.verner.cz
Telefon +420 491 465 024
Fax +420 491 465 027
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sokolská
čp. 321
Obec Červený Kostelec
PSČ 549 41
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne