Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku CLIMAGLASS-W
Kód výrobku SVT8196
Typ výrobku foukané skelné vlákno
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Foukaná minerální izolace ze skelného vlákna
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPR-0448/2016/P
Datum vystavení certifikátu shody 14.06.2016
Prohlášení o shodě číslo 015CPR2016-06-14-CLIM
Datum vystavení prohlášení o shodě 14.06.2016
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití tepelná izolace
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní skelná vlna
minimální tloušťka izolantu 50 [mm]
maximální tloušťka izolantu 1000 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.034 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.039 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0.00 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 840 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě prohlaseni_o_vlastnostech_climaglass_w.pdf
Výrobci
Výrobce CIUR a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení CIUR a.s.
Právní forma a.s.
40612724
Email info@ciur.cz
Web www.ciur.cz
Telefon +420 326 901 411
Fax +420 326 901 456
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Malé náměstí
čp. 142/3
Obec Praha 1
PSČ 110 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne