Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Zplyňovací kotel VERNER VN45, V45
Kód výrobku SVT820
Typ výrobku VN45, V45
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Zplyňovací kotel na kusové dřevo, dřevní brikety
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00510-12
Datum vystavení certifikátu shody 31.08.2012
Prohlášení o shodě číslo VERNER V45,VN45
Datum vystavení prohlášení o shodě 06.09.2012
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva ruční
rozměry (750×750×1000) 648x1035x1530 [mm]
hmotnost 630 [kg]
předepsané palivo kusové dřevo, dřevní brikety
jmenovitý tepelný výkon 45 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 51 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 88.3 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 136 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 30 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 23.3 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 0 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 0 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 0 [mg.m-3]
emisní třída 4
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 2475 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 2475 [l]
průměrná spotřeba paliva 13.5 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 5 [h]
objem vodní náplně 92 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 220v, 50Hz
maximální elektrický příkon 70 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 50 [W]
dochlazovací smyčka volitelné příslušenství
připojovací nátrubky G2"
maximální provozní přetlak [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 160 [mm]
minimální provozní tah komína 15 [Pa]
hladina akustického výkonu Lw 54 [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce VERNER, a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení VERNER, a.s.
Právní forma a.s.
25287524
Email hlavka@verner.cz
Web www.verner.cz
Telefon +420 491 465 024
Fax +420 491 465 027
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sokolská
čp. 321
Obec Červený Kostelec
PSČ 549 41
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne