Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Krbová kamna s výměníkem IK 13/10, IK13/10.1, IK 13/10.2
Kód výrobku SVT821
Typ výrobku IK 13/10, IK13/10.1, IK 13/10.2
Obrázek výrobku verner_13_10_13_10_1_a_13_10_2_obrazek.jpg
Stručný popis výrobku Teplovodní krbová kamna s výměníkem na spalování kusového dřeva a dřevních briket. Teplovodní výkon = 10 kW.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo E-30-00316-08
Datum vystavení certifikátu shody 29.04.2008
Prohlášení o shodě číslo VERNER Ik 13/10
Datum vystavení prohlášení o shodě 27.05.2010
Technologie
Parametry
Kotle a krbová kamna s teplovodním výměníkem na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva ruční
rozměry (750×750×1000) 571x502x1254 [mm]
hmotnost 255 [kg]
předepsané palivo kusové dřevo, dřevní brikety
jmenovitý tepelný výkon 13 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 14.9 [kW]
jmenovitý teplovodní výkon 10 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 87.4 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 870 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TCO 42.5 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 18.5 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 0 [kW]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 0 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 0 [mg.m-3]
emisní třída 4
minimální objem akumulačního zásobníku 550 [l]
průměrná spotřeba paliva 3.6 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 3 [h]
objem vodní náplně 30 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 12V
maximální elektrický příkon 1 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 1 [W]
dochlazovací smyčka ano
připojovací nátrubky G 5/4“
maximální provozní přetlak 0.3 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 180 [mm]
minimální provozní tah komína 15 [Pa]
hladina akustického výkonu Lw [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce VERNER, a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení VERNER, a.s.
Právní forma a.s.
25287524
Email hlavka@verner.cz
Web www.verner.cz
Telefon +420 491 465 024
Fax +420 491 465 027
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sokolská
čp. 321
Obec Červený Kostelec
PSČ 549 41
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne