Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Hliníkové okná a balkónové dvere Heroal W 77 HI
Kód výrobku SVT8211
Typ výrobku Hliníkové okná a balkónové dvere Heroal 77 HI
Obrázek výrobku foto.jpg
Stručný popis výrobku Hliníkové okná a balkónové dvere z profilového systému HEROAL W 77 HI
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo č.010-036736
Datum vystavení certifikátu shody 14.06.2016
Prohlášení o shodě číslo CZ/17/2016
Datum vystavení prohlášení o shodě 22.07.2016
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití rodinné a bytové domy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230x1480 [mm]
materiál rámu hliník
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 77 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rez.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.95 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
kopie_278940_svt_8211_2.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 trieda 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E900
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C5/B5
Výrobci
Výrobce Slovaktual s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Slovaktual s.r.o.
Právní forma s.r.o.
00693511
Email slovaktual@slovaktual.sk
Web www.slovaktual.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pravenec
čp. 272
Obec Pravenec
PSČ 972 16
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne