Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Vitosol 200-T
Kód výrobku SVT8214
Typ výrobku SPE 3,26m2
Obrázek výrobku vitosol_200_t_spe.jpg
Stručný popis výrobku Vysoce účinný vakuový trubicový kolektor s Heat-pipe funkcí. S možností pootočení trubic až o 45st. v ose - ideální pro montáže na fasády a ploché střechy.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 011-7S2122 R
Datum vystavení certifikátu shody 07.11.2013
Prohlášení o shodě číslo 5602 424 CZ
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.03.2010
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru trubicový
rozměry (750×750×1000) 2260x2390x198 [mm]
hmotnost 113 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 5.40 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 3.46 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 18 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.695 [-]
účinnost kolektoru 0.59 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 2209 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 1.589 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.01 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 130 [°C]
klidová teplota 273 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.6 [MPa]
vodní objem 0.92 [l]
doporučený objemový průtok 25 [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak 0.15 [MPa]
pohltivost absorbéru α [-]
emisivita absorbéru ε [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 106 [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Viessmann spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Viessmann spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
48948365
Email bzu@viessmann.com
Web www.viessmann.cz
Telefon +420 257 090 900
Fax +420 257 950 306
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Chrášťany
čp. 189
Obec Rudná
PSČ 252 19
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne