Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastová okna a balkónové dveře
Kód výrobku SVT826
Typ výrobku Oknostyl ENERGY plus
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku 8-mi komorová okna Oknostyl ENERGY plus (90mm)
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CE-ZSTV-13-017
Datum vystavení certifikátu shody 17.05.2013
Prohlášení o shodě číslo 003
Datum vystavení prohlášení o shodě 25.06.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná zpravidla do obvodové stěny. Je určeno pro denní osvětlení, popř. přirozené (přímé) větrání vnitřích prostor budov. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné (povětrnostní vlivy)
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1680x2280 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 90 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB)
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.9 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 npd
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 7A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 B3
Výrobci
Výrobce OKNOSTYL group s.r.o
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení OKNOSTYL group s.r.o.
Právní forma s.r.o.
27689719
Email jednatel@oknostyl.cz
Web www.oknostyl.cz
Telefon +420 777 251 615
Fax +420 541 212 344
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Tišnovská
čp. 305
Obec Kuřim
PSČ 664 34
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne