Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Ytong Lambda YQ
Kód výrobku SVT8261
Typ výrobku P2-300 PDK, P2-300
Obrázek výrobku ytong_lambda_yq_pdk.jpg
Stručný popis výrobku Tepelněizolační tvárnice pro obvodové zdivo
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 030032017
Datum vystavení certifikátu shody 14.12.2012
Prohlášení o shodě číslo 20000262
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.02.2016
Technologie
Parametry
Stavební materiály se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi ()
určené použití obvodové zdivo
materiál výrobku pórobeton
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.077 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.077 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu µ 5
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS; dle ČSN 73 0863 0 mm.min-1
měrná tepelná kapacita; dle ČSN 73 0540 1000
prohlášení o vlastnostech/shodě prohlaseni_o_vlastnostech_p2_300.pdf
Výrobci
Výrobce Xella
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Xella
Právní forma s.r.o.
64832988
Email ivana.havlickova@xella.com
Web www.ytong.cz
Telefon +420547101196
Fax +420547101103
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Vodní
čp. 550
Obec Hrušovany u Brna
PSČ 66462
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne