Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Austrotherm XPS TOP P
Kód výrobku SVT8294
Typ výrobku XPS TOP P
Obrázek výrobku austrotherm_xps_top_p.jpg
Stručný popis výrobku Tepelněizolační deska z extrudovaného polystyrenu a strukturovaným povrchem
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo Z1-056.0-01-02/2009
Datum vystavení certifikátu shody 11.03.2009
Prohlášení o shodě číslo 2A/XPSP/01
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.06.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití tepelná izolace budov
materiál výrobku extrudovaný polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní xps
minimální tloušťka izolantu 30 [mm]
maximální tloušťka izolantu 200 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.035 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.038 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 100 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 2060 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě 8294.pdf
Výrobci
Výrobce BAUMIT spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení BAUMIT, spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
48038296
Email info@baumit.cz
Web www.baumit.cz
Telefon +420 326 900 400
Fax +420 326 900 402
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Průmyslová
čp. 1841
Obec Brandýs nad Labem
PSČ 250 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne