Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Austrotherm XPS Premium SF
Kód výrobku SVT8295
Typ výrobku XPS Premium
Obrázek výrobku austrotherm_xps_top.jpg
Stručný popis výrobku Tepelněizolační deska z extrudovaného polystyrenu
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo Z1-056.0-01-03/2007
Datum vystavení certifikátu shody 20.09.2007
Prohlášení o shodě číslo 2A/XPRM30/10/01
Datum vystavení prohlášení o shodě 10.01.2014
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití tepelná izolace budov
materiál výrobku extrudovaný polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní xps
minimální tloušťka izolantu 40 [mm]
maximální tloušťka izolantu 100 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.027 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.029 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 100 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 2060 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě dop_austrotherm_xps_premium_sf.pdf
Výrobci
Výrobce BAUMIT spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení BAUMIT, spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
48038296
Email info@baumit.cz
Web www.baumit.cz
Telefon +420 326 900 400
Fax +420 326 900 402
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Průmyslová
čp. 1841
Obec Brandýs nad Labem
PSČ 250 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne