Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku DEKTHERM STANDARD MINERAL (TR 10)
Kód výrobku SVT8355
Typ výrobku ETICS s MW
Obrázek výrobku tl_dektherm_standard_mineral.pdf
Stručný popis výrobku Vnější tepelně izolační kompozitní systém mechanicky kotvený s doplňkovým lepením, tepelnou izolací z tužených minerálních vláken s podélnou orientací vláken a povrchovou úpravou z tenkovrstvých pastovitých omítek.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 204/C5a/2015/020-033269
Datum vystavení certifikátu shody 19.06.2015
Prohlášení o shodě číslo bez čísla
Datum vystavení prohlášení o shodě 23.06.2016
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu MW
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.036 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.036 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_dektherm_standard_mineral_tr_10.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě pos_dektherm_standard_mineral.pdf
Výrobci
Výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Dektrade
Právní forma a.s.
48589837
Email libor.zdenek@dek-cz.com
Web www.dektrade.cz
Telefon +420 603 884 972
Fax +420 234 054 291
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Tiskařská
čp. 10/257
Obec Praha 10 - Malešice
PSČ 108 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne