Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Okna do plochých střech FAKRO D_F DU6 (Uw=0,70)
Kód výrobku SVT8369
Typ výrobku DMF DU6,DEF DU6,DXF DU6
Obrázek výrobku fakro_d_f.jpg
Stručný popis výrobku Okno do plochých střech prosvětlí interiér přirozeným světlem, přináší možnost větrání a spojuje v sobě vysokou funkčnost a velmi dobré termoizolační parametry.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo LZF08-02914/14/R23NF
Datum vystavení certifikátu shody 31.05.2016
Prohlášení o shodě číslo R80/CPR/14351/16
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.06.2016
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů – ostatní ()
určené použití do plochých střech
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230x1480 mm
celkový součinitel prostupu tepla výplně otvoru U 0.70 W.m-2.K-1
materiál rámu plast
stavební hloubka rámu 150 mm
okótovaný řez výplně otvoru (max. 2MB) rez_okna_d_f_du8.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.67
Protokol o počáteční zkoušce výrobku (max.2MB) protokol_o_zkousce_pro_okna_d_f_du6.pdf
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 B-s2,d0
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 Třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E1200
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN 12 210 Třída C5/B5
Výrobci
Výrobce FAKRO Sp. z o. o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení FAKRO CZECH s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29391806
Email fakro@fakro.cz
Web www.fakro.cz
Telefon +420 558 712 629
Fax +420 558 712 634
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Ostravská
čp. 555/24
Obec Český Těšín
PSČ 737 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne