Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové okno GEALAN S9000 FUTURA
Kód výrobku SVT8387
Typ výrobku S 9000 FUTURA
Obrázek výrobku futura_6016_6003_nzu.pdf
Stručný popis výrobku plastové okno
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-224-12/Z rev.2
Datum vystavení certifikátu shody 25.09.2014
Prohlášení o shodě číslo PO-GEALAN S 9000/01-2014
Datum vystavení prohlášení o shodě 07.07.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Výplň otvoru
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230 x 1480 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 83 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) futura_6016_6003.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.89 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
kopie_tp_vyplne_stavebnich_otvoru_final_v_1_0_1_s_9000_futura_svt_8387.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4.
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída E1050
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C.5.
Výrobci
Výrobce VORLÍČEK - PLAST s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení VORLÍČEK - PLAST s.r.o.
Právní forma s.r.o.
25115626
Email rv@vorlicek-plast.cz
Web www.vorlicek-plast.cz
Telefon +420 312 591 724
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice K Vypichu
čp. 551
Obec Zlonice
PSČ 273 71
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne