Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové dveře Schüco SI 82
Kód výrobku SVT8398
Typ výrobku Plastové dveře
Obrázek výrobku si_82_ht.jpg
Stručný popis výrobku Plastové dveře pro bytové a nebytové objekty
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 12-002937-PR01
Datum vystavení certifikátu shody 06.12.2012
Prohlášení o shodě číslo D2
Datum vystavení prohlášení o shodě 06.10.2016
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Výplň stavebních otvorů
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1100 x 2200 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 82 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) corona_si_82_dvere.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.1 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
corona_si_82_dvere.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 npd
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 2
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 4A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C2/B2
Výrobci
Výrobce WELL OKNA
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení WELL OKNA
Právní forma s.r.o.
29110122
Email wellokna@wellokna.cz
Web www.wellokna.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Plzeňská
čp. 1015
Obec Třemošná
PSČ 33011
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne