Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku plastové okno a dveře
Kód výrobku SVT845
Typ výrobku STANDARD plus_1,2
Obrázek výrobku standard_plus_ld_okna.jpg
Stručný popis výrobku Plastová okna a dveře, která již ve standardním provedení splňují doporučené hodnoty platných norem. Okna a dveře jsou vyrobena z německého šestikomorového profilu GEALAN S 8000 IQ a osazena izolačním dvojsklem s teplým rámečkem a kováním SIEGENIA-AUBI se zvýšenou bezpečností.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV-11-0656/Z
Datum vystavení certifikátu shody 01.04.2011
Prohlášení o shodě číslo P_S8000_1
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.04.2011
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití svislé obvodové stěny
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230x1480 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 74 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) standard_plus_rez.JPG
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.2 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
standard_plus_1_2_technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 NPD
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída 9A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C5
Výrobci
Výrobce LD OKNA a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení LD OKNA
Právní forma a.s.
63275899
Email info@ld-okna.cz
Web www.LD-OKNA.cz
Telefon +420 387 313 439
Fax +420 387 313 437
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Klaricova
čp. 22
Obec České Budějovice
PSČ 370 04
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: