Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Rekuperační jednotka
Kód výrobku SVT8460
Typ výrobku ERS 10-400
Obrázek výrobku 2018_02_08_12_29_54_ers_10_500___tepelna_cerpadla_nibe.jpg
Stručný popis výrobku Centrální větrací jednotka se zpětným získáváním tepla
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 21387649.
Datum vystavení certifikátu shody 22.11.2017
Prohlášení o shodě číslo 01032016
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.03.2016
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla protiproudý
způsob montáže jednotky nástěnná
rozměry (750×750×1000) 600x612x900 [mm]
hmotnost 40 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 86 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 86
typ ventilátorů (a jejich regulace) EC motor
příkon jednotky při provozu 340 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 1 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů ers_10_400_charakteristiky_ventilatoru.jpg
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů ers_10_400_charakteristiky_ventilatoru.jpg
hladina akustického výkonu2 LW 47 [dB(A)]
třída filtrace F7 vstup, G4 výstup
Výrobci
Výrobce NIBE divize tepelných čerpadel, DZD Strojírna s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Družstevní závody Dražice - strojírna
Právní forma s.r.o.
45148465
Email dzd@dzd.cz
Web www.dzd.cz
Telefon +420 326 370 911
Fax +420 326 370 933
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dražice
čp. 69
Obec Benátky nad Jizerou
PSČ 294 71
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne