Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Hlíníkové dveře OLYMPIA
Kód výrobku SVT8470
Typ výrobku Hliníkové vchodové dveře BLYWEERT OLYMPIA HI
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Hliníkové vnější (vchodové) dveře, sysrém BLYWEERT OLYMPIA HI
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV -15 699/Z
Datum vystavení certifikátu shody 12.10.2015
Prohlášení o shodě číslo B_POV/HD-OLYMPIA-HI_01/2015
Datum vystavení prohlášení o shodě 12.10.2015
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití výplň stavebního otvoru
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1100x2200 [mm]
materiál rámu hliník
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 82 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rez_olympia_hi_dvere.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.4 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru_dvere_olympia_hi.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 NPD
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 2
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 4A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C1
Výrobci
Výrobce Bohemia okno, a. s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení BOHEMIA OKNO
Právní forma a.s.
28586921
Email info@bohemiaokno.cz
Web
Telefon +420 571 478 151
Fax +420 571 411 134
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Stará cesta
čp. 1090
Obec Vsetín
PSČ 755 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne