Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Rekuperační jednotka FUTURA L
Kód výrobku SVT8529
Typ výrobku FUTURA L
Obrázek výrobku foto_futura.png
Stručný popis výrobku Rekuperační jednotka určená k řízenému větrání a zpětnému zisku tepla a vlhkosti.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 0032-004-2016
Datum vystavení certifikátu shody 04.01.2017
Prohlášení o shodě číslo 1-2017
Datum vystavení prohlášení o shodě 04.01.2017
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla řízený entalpický
způsob montáže jednotky nástěnná
rozměry (750×750×1000) 835x995x522 [mm]
hmotnost 47.5 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 91.4 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 90,5
typ ventilátorů (a jejich regulace) s konstantním průtokem a nastavitelným výkonem průtoku
příkon jednotky při provozu 35 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 6 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů futura_vykon_krivka.png
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů futura_vykon_tabulka.png
hladina akustického výkonu2 LW 46.3 [dB(A)]
třída filtrace F7
Výrobci
Výrobce JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
Právní forma s.r.o.
07989300
Email info@jablotronlt.com
Web www.jablotronlt.com
Telefon 775 587 595
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Holešovská
čp. 1692
Obec Holešov
PSČ 769 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne