Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární kolektor
Kód výrobku SVT854
Typ výrobku WSS.TS 330
Obrázek výrobku wss_330.jpg
Stručný popis výrobku Plochý kolektor s nízkým hydraulickým odporem, určený pro solární systémy s oběhovým čerpadlem. Instaluje se v horizontální poloze. Kolektory se spájejí paralelně, maximálně 4 kolektory v jedné řadě. Dodává se přírubovými vývody (připájejí se k hydraulickému okruhu rychlospojkami ø 26 mm) nebo s vývody z Cu trubky ø 18x0,8 mm (připájejí se k hydraulickému okruhu letováním). Konstrukce je kompaktní lisovaná skříň z Al – Mg pechu, ve kterém je upevněné bezpečnostní solární sklo pomocí zasklívacího rámu z nekorodujících hliníkových profilů. Absorbér je tvarovaný hliníkový plech se selektivní konverzní vrstvou, který obepíná měděné trubky v lyrovém uspořádání.
Dovozce SANY s.r.o.
Web www.sany.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 227/C5/2008/0454
Datum vystavení certifikátu shody 01.12.2008
Prohlášení o shodě číslo z 20.06.2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 20.06.2013
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 1009x2009x75 [mm]
hmotnost 36.5 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.03 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.78 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.806 [-]
účinnost kolektoru 0.6815 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1213 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.73 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.014 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 120 [°C]
klidová teplota 189 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.6 [MPa]
vodní objem 1.5 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α 95 [-]
emisivita absorbéru ε 13 [-]
selektivita absorbéru α / ε 7.31 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Thermo/Solar Žiar s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení SANY
Právní forma s.r.o.
25623435
Email info@sany.cz
Web www.sany.cz
Telefon +420 318 637 480
Fax +420 326 531 180
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Rožmitálská
čp. 163
Obec Příbram 6
PSČ 261 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: