Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Polyuretanová pěna s otevřenou buněčnou strukturou odolnější proti ohni
Kód výrobku SVT8577
Typ výrobku EKOPRODUR S0310/E
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Dvousložkový polyuretanový systém pro přípravu polyuretanové pěny s otevřenými póry se zvýšenou odolnosti proti ohni.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo č. 02-2016-CZ
Datum vystavení certifikátu shody 25.10.2016
Prohlášení o shodě číslo č. 02-2016-CZ
Datum vystavení prohlášení o shodě 25.10.2016
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Tepelně izolační výrobek pro stavebnictví
materiál výrobku tvrdá polyuretanová pěna
materiál výrobku v případě volby ostatní tvrdá polyuretanová pěna
minimální tloušťka izolantu 100 [mm]
maximální tloušťka izolantu 300 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.038 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.038 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 3 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě s0310_e_declaration_of_performance_nr_02_2016_cz.pdf
Výrobci
Výrobce PCC MORAVA-CHEM
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení PCC MORAVA-CHEM
Právní forma s.r.o.
47669063
Email c.tesin@pcc.eu
Web www.pccmorava-chem.cz
Telefon +420558769111
Fax +420558769114
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Leoše Janáčka
čp. 798/20
Obec Český Těšín
PSČ 737 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne