Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Sendvičový PUR panel
Kód výrobku SVT8606
Typ výrobku NW-PUR panel
Obrázek výrobku img_20170303_120234.jpg
Stručný popis výrobku NW-PUR panel je sendvičový panel, tvořený tepelně izolačním jádrem z dvoukomponentní polyuretanové pěny a plášťovací OSB deskou typu OSB 3 Superfinish ECO. Výrobní rozměr panelu je 1 250 x 3 000 mm. Po celém obvodu panelu je drážka o tloušce 40 mm pro jeho abudování do stavby. Tloušťka paneli je 170, 140 a 110 mm. NW-PUR panely se používají pro stavbu objektů, které slouží k trvalému nebo přechodnému bydlení nebo jako komerční objekty.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo č. 2744/222/§5a/2016
Datum vystavení certifikátu shody 08.07.2016
Prohlášení o shodě číslo 01/2016
Datum vystavení prohlášení o shodě 10.07.2016
Technologie
Parametry
Stavební materiály se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi ()
určené použití NW-PUR panely jsou určené pro stavbu objektů, které slouží k trvalému nebo přechodnému bydlení nebo jako komerční objekty.
materiál výrobku NW-PUR panely se skládají z opláštění tvořenoho z obou stran OSB deskou typu OSB 3 Superfinish ECO a výplně tvořené dvoukomponentní polyuretanovou pěnou , která má především tepelně izolační vlastnosti.
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.022 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.022 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu µ 60.0
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 parametr nebyl zkoušen
index šíření plamene izolačního materiálu iS; dle ČSN 73 0863 9.0 mm.min-1
měrná tepelná kapacita; dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě norwood_prohlaseni_o_shode_new.pdf
Výrobci
Výrobce NORWOOD
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení NORWOOD
Právní forma s.r.o.
03840760
Email norwood.nw@gmail.com
Web www.norwood.cz/cs/
Telefon +420 777 974 720
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Rybná
čp. 716/24
Obec Praha
PSČ 110 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne