Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastová okna a balkónové dveře, systém VEKA Alphaline 90 mm - plus, 6k
Kód výrobku SVT862
Typ výrobku systém VEKA Alphaline 90 mm - plus, 6k
Obrázek výrobku 132821_okna_a_bd_system_veka_alphaline_90_plus.jpg
Stručný popis výrobku 6komorová okna a balkónové dveře VEKA, systém Alphaline plus 90 mm
Dovozce Okna Macek a.s.
Web www.oknamacek.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1389-CPD-11-055
Datum vystavení certifikátu shody 25.11.2011
Prohlášení o shodě číslo PO- VEKA Alphaline 90/01-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Okna (A1,A2.4,B)
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230x1480 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 90 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) alph.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.88 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
257034_technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru_o_bd_veka_alphaline_90_mm_plus_6k.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 -
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E750
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C4
Výrobci
Výrobce Okna Macek a. s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Okna Macek a. s.
Právní forma a.s.
26906724
Email info@oknamacek.cz
Web www.oknamacek.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Nádražní
čp. 1701
Obec Dubňany
PSČ 696 03
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne