Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku KABE THERM/LAMITHERM KLIMA PLUS
Kód výrobku SVT8623
Typ výrobku Zateplení vnějších stěn
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Vnější tepelně izolační systém ETICS
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo SK04-ZSV-0663, C04/08/0073/2101
Datum vystavení certifikátu shody 08.10.2008
Prohlášení o shodě číslo 0115
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2016
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný Podklady na bázi dřeva
typ tepelně izolačního materiálu EPS
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.032 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.032 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
lamitherm_klima_plus.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě prohlaseni_o_vlastnostech_kabe_therm_lamitherm_klima_plus.docx
Výrobci
Výrobce DOVA a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení DOVA
Právní forma a.s.
41034554
Email ales.navratil@dovaas.cz
Web www.kabefarben.cz
Telefon +420 777 765 605
Fax +420 558 671 081
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Kirilovova
čp. 115
Obec Paskov
PSČ 739 21
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne