Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Hliníkové vchodové dveře
Kód výrobku SVT8639
Typ výrobku MB-86 SI
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Vchodové dveře v profilu MB-86 SI, stavební hloubka 77mm.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-010-13/Z
Datum vystavení certifikátu shody 01.02.2013
Prohlášení o shodě číslo ES prohlášení o shodě
Datum vystavení prohlášení o shodě 10.02.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Vnější výplň stavebních otvorů, pro montáž do svislých stěn
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1050x2060 [mm]
materiál rámu hliník
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 77 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) mb_86_si_svisly_rez_vd.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.9 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
kopie_tp_vyplne_stavebnich_otvoru_final_v_1_0_hlinik.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 npd
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 3
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 5A-ven, 6A-dovnitř
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C1/B2-ven, C5/B5-dovnitř
Výrobci
Výrobce V okno
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení V okno
Právní forma s.r.o.
25527266
Email jakubik@v-okno.cz
Web www.v-okno.cz
Telefon +420 737 261 309
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Skaštice
čp. 149
Obec Kroměříž
PSČ 767 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne