Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Hliníková okna a balkonové dveře TRITON
Kód výrobku SVT8678
Typ výrobku BLYWEERT TRITON HI
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Hliníková okna a balkonové dveře systém BLYWEERT TRITON HI
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV-15-394/z
Datum vystavení certifikátu shody 01.06.2015
Prohlášení o shodě číslo B-POV/HO-TRITON -HI_01/2015
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.06.2015
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití výplň stavedního otvoru
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230 x 1480 [mm]
materiál rámu hliník
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 72 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) bly_triton_okno.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.8 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru_okno_triton_hi_v02.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 NPD
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E2000
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C4
Výrobci
Výrobce Bohemia okno, a. s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení BOHEMIA OKNO
Právní forma a.s.
28586921
Email info@bohemiaokno.cz
Web
Telefon +420 571 478 151
Fax +420 571 411 134
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Stará cesta
čp. 1090
Obec Vsetín
PSČ 755 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne