Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku WINSTAR 78 HS Portál
Kód výrobku SVT8756
Typ výrobku posuvně zdvižný portál
Obrázek výrobku winstar_hs_portal_sept_2015.jpg
Stručný popis výrobku posuvně zdvižný portál pro bezbariérové okna velkých rozměrů
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 11233288-2_HS-A/78_PF4_N_bs_K_9
Datum vystavení certifikátu shody 14.09.2016
Prohlášení o shodě číslo CPR / WINSTAR 78 HS / 24-2016
Datum vystavení prohlášení o shodě 11.06.2016
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití rodinné domy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 2400x2500 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 184 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rezy.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.5 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
tp_vyplne_stavebnich_otvoru_final_v_1_0_1.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 4A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C2/B3
Výrobci
Výrobce DEC-PLAST s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení DEC - PLAST, spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
61943592
Email david.hejtmanek@decplast.cz
Web www.decplast.cz
Telefon +420 724 400 312
Fax +420 556 764 776
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Místecká
čp. 1111
Obec Příbor
PSČ 742 58
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne