Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Isover TF THERMO
Kód výrobku SVT8760
Typ výrobku Tepelněizolační materiál
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Fasádní desky s podélným vláknem Isover TF THERMO jsou vhodné do vnějších kontaktních zateplovacích systémů, kde se lepí a mechanicky kotví na dostatečně soudržný a pevný podklad stěny. Na desky se nanáší další vrstvy systému: tmel, výztužná mřížka, penetrace, omítkovina, nátěr. Lepení může být provedeno nanášením lepidla po obvodu desky a do terčů ve středu desky. Na kotvení je možné používat např. šroubovací fasádní hmoždinky, splňující požadavky podle příslušné ETA. Přesný druh kotev, jejich počet a rozmístění je nutné stanovit podle statického výpočtu se zohledněním konkrétních podmínek stavby. Výrobek je vhodný na zateplení fasád rodinných domů.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPR-0312/11/P
Datum vystavení certifikátu shody 10.03.2017
Prohlášení o shodě číslo CZ0001-047
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.03.2017
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Fasádní desky s podélným vláknem ISOVER TF THERMO jsou vhodné do vnějších kontaktních zateplovacích systémů, kde se lepí a mechanicky kotvína dostatečně soudržný a pevný podkald stěny. Na desky se nanáší další vrstvy systému: tmel, výztužná mřížka, penetr
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 100 [mm]
maximální tloušťka izolantu 200 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.035 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.035 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 800 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ano | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě isover_tf_thermo_cz_20170301.pdf
Výrobci
Výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Saint - Gobain Construction Product CZ
Právní forma a.s.
25029673
Email milada.stankova@saint-gobain.com
Web www.isover.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Smrčkova
čp. 2485/4
Obec Praha 8
PSČ 18000
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne