Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Hliníkové vchodové dveře heroal D 72 (var. 1.3)
Kód výrobku SVT8795
Typ výrobku heroal D 72 (Uf=1,74 W/m2K)
Obrázek výrobku svt8795_hlinikove_dvere_heroal_d72_obrazek.jpg
Stručný popis výrobku Hliníkové vchodové dveře heroal D 72 z profilů: rám 72/70, křídlo 72/124, práh 71/20
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-cpd-010026023
Datum vystavení certifikátu shody 05.03.2010
Prohlášení o shodě číslo heroal D72 / VD / 2017-02
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.06.2017
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití do bytových, občanských a průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky požární odolnost a kouřotěsnosti. Dveře uzavírají průchozí otvory ve vnějších (případně i vnitřních) konstrukcích, dodávají se s průhlednou, průsvitnou nebo neprůsvitnou výpln
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230 x 2180 [mm]
materiál rámu hliník
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 72 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) svt8795_hlinikove_dvere_heroal_d72_rezy_dvermi.PNG
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.74 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
kopie_svt8795_hlinikove_dvere_heroal_d72_var1_3.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 npd
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 4A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C3
Výrobci
Výrobce OKNOTHERM spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení OKNOTHERM spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
46678352
Email jezek@oknotherm.cz
Web www.oknotherm.cz
Telefon +420 724 328 151
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Linecká
čp. 377
Obec Kaplice
PSČ 382 41
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne