Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Styrodur 3000 CS
Kód výrobku SVT8807
Typ výrobku Tepelná izolace
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Inovativní a univerzální tepelněizolační deska: S hladkým povrchem a polodrážkou Vhodný pro téměř veškeré stavební konstrukce a stavební použití Konstantní izolační vlastnosti ve všech tloušťkách
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo Z-23.15-1481
Datum vystavení certifikátu shody 01.08.2012
Prohlášení o shodě číslo Styrodur-3000CS-30-010-01-2014-11-11
Datum vystavení prohlášení o shodě 11.11.2014
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Inovativní a univerzální tepelněizolační deska: S hladkým povrchem a polodrážkou Vhodný pro téměř veškeré stavební konstrukce a stavební použití Konstantní izolační vlastnosti ve všech tloušťkách
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 30 [mm]
maximální tloušťka izolantu 140 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.033 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.033 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 150 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 2060 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě skm_c364e17061909320.pdf
Výrobci
Výrobce Master Builders Solutions CZ s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Saint - Gobain Construction Product CZ
Právní forma a.s.
25029673
Email milada.stankova@saint-gobain.com
Web www.isover.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Smrčkova
čp. 2485/4
Obec Praha 8
PSČ 18000
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Initial Type Test Vydal: