Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Isover LAM 70
Kód výrobku SVT8809
Typ výrobku Tepelná izolace
Obrázek výrobku isover_lam_70.jpg
Stručný popis výrobku Nová generace MW izolantů pro podkladní vrstvy tepelněizolačního souvrství plochých střech z kolmo orientovaných minerálních vláken s vysokým pružinovým efektem.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPR-0377/2013/P
Datum vystavení certifikátu shody 06.11.2015
Prohlášení o shodě číslo CZ0001-045
Datum vystavení prohlášení o shodě 06.11.2015
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Velkoplošné střešní lamely Isover LAM 70 dokáží plně nahradit doposud používané střešní desky. Díky svým unikátním vlastnostem splňují všechny důležité technické parametry při výrazně nižších hmotnostech. Používají se výhradně jako spodní vrstva minerální
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 100 [mm]
maximální tloušťka izolantu 300 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.042 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.042 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 1 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 800 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě isover_lam70_cz_20151106.pdf
Výrobci
Výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Saint - Gobain Construction Product CZ
Právní forma a.s.
25029673
Email milada.stankova@saint-gobain.com
Web www.isover.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Smrčkova
čp. 2485/4
Obec Praha 8
PSČ 18000
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne