Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Isover TWINNER
Kód výrobku SVT881
Typ výrobku Tepelně izolační materiál
Obrázek výrobku twinner_nzu.jpg
Stručný popis výrobku Izolační TWINNER je sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace Isover EPS GreyWall se zvýšeným izolačním účinkem a krycí deskou Isover TF PROFI tloušťky 30 mm. Spojení je provedeno průmyslovým slepením pomocí PUR lepidla, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu i smyku a umožňuje ekonomickou výrobu izolačních desek pro energeticky úsporné objekty.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo STO-2011-0889/P
Datum vystavení certifikátu shody 10.08.2011
Prohlášení o shodě číslo nemá číslo
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití tepelná izolace pro použití v zateplovacích systémech
materiál výrobku ostatní
materiál výrobku v případě volby ostatní EPS + minerální izolace
minimální tloušťka izolantu 100 [mm]
maximální tloušťka izolantu 300 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.032 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.032 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 30 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 B
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 1100 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě isover_twinner_tl_cz_0.pdf
Výrobci
Výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Saint - Gobain Construction Product CZ
Právní forma a.s.
25029673
Email milada.stankova@saint-gobain.com
Web www.isover.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Smrčkova
čp. 2485/4
Obec Praha 8
PSČ 18000
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne