Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku ATMOS - Automatický kotel na pelety D31P
Kód výrobku SVT893
Typ výrobku D31P
Obrázek výrobku foto_d31p_otevreny.jpg
Stručný popis výrobku Automatický kotel na spalování pelet s vysokou účinností a nízkými emisemi.
Dovozce
Web www.atmos.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00306-14
Datum vystavení certifikátu shody 30.04.2014
Prohlášení o shodě číslo 012-11-13/DP
Datum vystavení prohlášení o shodě 20.11.2013
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva samočinná
rozměry (750×750×1000) 882x620x1307 [mm]
hmotnost 263 [kg]
předepsané palivo dřevěné pelety
jmenovitý tepelný výkon 30 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 33.3 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 90.1 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 113 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 3 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 28 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 9 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 90.2 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 336 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 8 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 16 [mg.m-3]
emisní třída 5
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 0 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 600 [l]
průměrná spotřeba paliva 6.8 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 150 [h]
objem vodní náplně 70 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 230V
maximální elektrický příkon 1092 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 97 [W]
dochlazovací smyčka ne
připojovací nátrubky 6/4"
maximální provozní přetlak 0.25 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 152 [mm]
minimální provozní tah komína 18 [Pa]
hladina akustického výkonu Lw [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ano
Výrobci
Výrobce ATMOS Jaroslav Cankař a syn
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ATMOS Jaroslav Cankař a syn
Právní forma OSVČ
11303344
Email support@atmos.eu
Web www.atmos.cz
Telefon +420 326 701 404
Fax +420 326 701 492
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Velenského
čp. 487
Obec Bělá pod Bezdězem
PSČ 294 21
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: