Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Termoizolační střešní výlez FAKRO FWP U5
Kód výrobku SVT8953
Typ výrobku FWP U5/ FWU U5
Obrázek výrobku obrazek_fwp.jpg
Stručný popis výrobku Termoizolační okno FWP je spojením střešního okna a výlezu. Jako výlez zajišťuje snadný a bezpečný přístup na střechu. Funkce okna splňuje prosvětlováním interiéru a umožňuje jeho větrání. Univerzální nastavení otevírání křídla (na pravou nebo na levou stravu) během montáže.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPR-0019/2017/Z
Datum vystavení certifikátu shody 13.07.2017
Prohlášení o shodě číslo W110/CPR/14351/17
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.03.2017
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - střešní okna ()
určené použití určené použití pro obytné zateplené a vytápěné prostory
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230x1480 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 80 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rez_vylezu_fwp_u5.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.69 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
svt_8953_technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru_tabulka.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nedefinované
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 Třída 3
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E 900
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 Třída C4
Výrobci
Výrobce FAKRO Sp. z o. o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení FAKRO CZECH s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29391806
Email fakro@fakro.cz
Web www.fakro.cz
Telefon +420 558 712 629
Fax +420 558 712 634
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Ostravská
čp. 555/24
Obec Český Těšín
PSČ 737 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne