Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku ATMOS - Kombinovaný kotel na zplynování dřeva, pelety DC25SP
Kód výrobku SVT901
Typ výrobku DC25SP
Obrázek výrobku dcxxsp.jpg
Stručný popis výrobku Kombinované kotle na zplynování dřeva a spalování pelet s vysokou účinností a nízkými emisemi.
Dovozce
Web www.atmos.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00415-13
Datum vystavení certifikátu shody 28.06.2013
Prohlášení o shodě číslo 004-07-13/SP
Datum vystavení prohlášení o shodě 24.07.2013
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva ruční
rozměry (750×750×1000) 957x643x1695 [mm]
hmotnost 535 [kg]
předepsané palivo dřevo, dřevěné pelety
jmenovitý tepelný výkon 27 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 31.6 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 85.4 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 697 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 30 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 10 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 0 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 0 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 0 [mg.m-3]
emisní třída 4
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 1485 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 1485 [l]
průměrná spotřeba paliva 6 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 3 [h]
objem vodní náplně 109 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 230V
maximální elektrický příkon 50 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 50 [W]
dochlazovací smyčka ano
připojovací nátrubky 6/4"
maximální provozní přetlak 0.25 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 152 [mm]
minimální provozní tah komína 23 [Pa]
hladina akustického výkonu Lw 65 [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce ATMOS Jaroslav Cankař a syn
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ATMOS Jaroslav Cankař a syn
Právní forma OSVČ
11303344
Email support@atmos.eu
Web www.atmos.cz
Telefon +420 326 701 404
Fax +420 326 701 492
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Velenského
čp. 487
Obec Bělá pod Bezdězem
PSČ 294 21
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne