Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Střešní okno Roto QT4 K Plus
Kód výrobku SVT9026
Typ výrobku Roto QT4 Plus, plast
Obrázek výrobku pro_win_q_4_k_al_5_01_140904_roto.jpg
Stručný popis výrobku Plastové střešní okno elektrické kyvné Uw=1,1 W/m2K (dvojsklo), 0,9 W/m2K (trojsklo 3C), 0,77 W/m2K (trojsklo 3P)
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPR-0162/2016/Z
Datum vystavení certifikátu shody 20.03.2017
Prohlášení o shodě číslo Q4K_CPR_157
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.04.2017
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - střešní okna ()
určené použití Střešní okna pro použití u bytových a nebytových objektů
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 120x145 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 117 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rez_q4_k.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.99 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
qt4_k_p.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 B
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E1200
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C5
Výrobci
Výrobce Roto střešní okna s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ROTO střešní okna s.r.o.
Právní forma s.r.o.
27190803
Email roto.cz@roto-frank.com
Web www.roto-frank.cz
Telefon +420 272 651 428
Fax +420 271 750 187
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Průmyslová
čp. 1306
Obec Praha
PSČ 102 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne