Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěné okno a balkónové dveře zdvižně posuvné HS Portál
Kód výrobku SVT9057
Typ výrobku EURO IV-92 - DOZP-EURO IV-92
Obrázek výrobku hs_portal_iv92_ramovy_svisly_rez_kridlem.pdf
Stručný popis výrobku Dřevěné balkonové dveře zdvižně posuvné - schéma A, typ HS portál rámový EURO IV92. Výplň stavebních otvorů - materiál dřevo.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPR-0143/2017/Z
Datum vystavení certifikátu shody 22.09.2017
Prohlášení o shodě číslo EURO IV-92 - DOZP-EURO IV-92
Datum vystavení prohlášení o shodě 22.09.2017
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití do bytových a nebytových objektů
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 2000 x 2000 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 228 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) hs_portal_iv92_ramovy.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.0 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
hs_portal_iv92_ramovy.pdf
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 bez požární odolnosti a kouřotěsnosti
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 6A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 3C
Výrobci
Výrobce DARE - EUROOKNA
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení DARE - EUROOKNA
Právní forma s.r.o.
25321129
Email info@dare.cz
Web www.dare.cz
Telefon +420 547 229 787
Fax +420 547 229 788
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sochorova
čp. 2
Obec Brno
PSČ 616 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne