Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevohliníkové okno a balkónové dveře zdvižně posuvné HS Portál
Kód výrobku SVT9058
Typ výrobku ALUR-92 - DHOZP-ALUR-92
Obrázek výrobku hs_alur_92_bezramovy_svisly_rez_kridlem.pdf
Stručný popis výrobku Dřevohliníkové balkonové dveře zdvižně posuvné - schéma A, typ HS portál bezrámový EURO ALUR-92. Výplň stavebních otvorů - materiál dřevohliník.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPR-0144/2017/Z
Datum vystavení certifikátu shody 22.09.2017
Prohlášení o shodě číslo ALUR-92 - DHOZP-ALUR-92
Datum vystavení prohlášení o shodě 22.09.2017
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití do bytových a nebytových objektů
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 2000 x 2000 [mm]
materiál rámu dřevo-hliník
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 239 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) hs_alur_92_bezramovy.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.1 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
hs_portal_alur_92_bezramovy.pdf
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 bez požární odolnosti a kouřotěsnosti
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 3
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 4A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 3C
Výrobci
Výrobce DARE - EUROOKNA
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení DARE - EUROOKNA
Právní forma s.r.o.
25321129
Email info@dare.cz
Web www.dare.cz
Telefon +420 547 229 787
Fax +420 547 229 788
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sochorova
čp. 2
Obec Brno
PSČ 616 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne