Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Hliníkový HS Portál
Kód výrobku SVT9108
Typ výrobku HEROAL S 77 SL
Obrázek výrobku hs_portal_hlinik_1.jpg
Stručný popis výrobku Hliníkový HS - portál
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV-17-616/Z
Datum vystavení certifikátu shody 01.08.2017
Prohlášení o shodě číslo HOZP-heroal S77 SL/01-2017
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.08.2017
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů – ostatní ()
určené použití Výplně stavebních otvorů
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 4006x2490 mm
celkový součinitel prostupu tepla výplně otvoru U 1.0 W.m-2.K-1
materiál rámu Hliník
stavební hloubka rámu 202 mm
okótovaný řez výplně otvoru (max. 2MB) hs_portal_rez.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 2.04
Protokol o počáteční zkoušce výrobku (max.2MB) certifikat_a_prohlaseni_o_vlast.pdf
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 9A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN 12 210 C3/B3
Výrobci
Výrobce MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29266190
Email montplast@oknamontplast.cz
Web www.oknamontplast.cz
Telefon +420 572 635 969
Fax +420 572 635 969
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U Olšavy
čp. 2541
Obec Uherský Brod
PSČ 688 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne