Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Okno EURO 68
Kód výrobku SVT9117
Typ výrobku EURO 68
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Jednokřídlové okno z dřevěných europrofilů s izolačním dvojsklem o rozměru 1500 x 1200 mm.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo PJ01/2003/1
Datum vystavení certifikátu shody 27.11.2003
Prohlášení o shodě číslo 1/2003
Datum vystavení prohlášení o shodě 28.11.2003
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití výplň stavebních otvorů
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1500 x 1200 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 68 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) euro_68_okno.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.38 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
kopie_tp_euro_okno_68.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210
Výrobci
Výrobce Pinkava Robert
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Pinkava Robert
Právní forma OSVČ
13483552
Email pinkava.r@volny.cz
Web www.pinkava.org
Telefon +420602290265
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Radimovice
čp. 85
Obec Sychrov
PSČ 463 44
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne