Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevohliníkové zdvižně posuvné dveře (HS portál)
Kód výrobku SVT9161
Typ výrobku IV 92 Alu Mira
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Zdvižně posuvné dveře (HS portál) dřevohliníkové.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 112 33288-3_HS-A / 92_PF4_N_bs_K_9
Datum vystavení certifikátu shody 15.01.2016
Prohlášení o shodě číslo 01/2017 02/2017 03/2017
Datum vystavení prohlášení o shodě 05.11.2017
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití výplňstavebních otvorů
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1480 x 2180 [mm]
materiál rámu dřevo-hliník
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 230 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) hs_portal_92_drevohlinik.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.2 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
hs_portal_92_drevohlinik_protokol_a_ce.pdf
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 npd
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 4A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C2/B3
Výrobci
Výrobce TP EUROokna s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení TP EUROokna s.r.o.
Právní forma s.r.o.
25847597
Email kubin@tpeurookna.cz
Web www.tpeurookna.cz
Telefon +420 571 444 574
Fax +402 571 444 574
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Velké Karlovice
čp. 1066
Obec Velké Karlovice
PSČ 756 06
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne