Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku plastová okna a balkonové dveře
Kód výrobku SVT9167
Typ výrobku TROCAL 88
Obrázek výrobku rez_88_md.jpg
Stručný popis výrobku plastová okna a balkonové dveře - stavební hloubka 88 mm
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV - 17 - 183/Z
Datum vystavení certifikátu shody 10.04.2017
Prohlášení o shodě číslo PO-0031/01-2018
Datum vystavení prohlášení o shodě 05.01.2018
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití do obytných i průmyslových budov
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1476x1476 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 88 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rez_88_md.jpg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.95 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
kopie_275295_tp_okna_trocal_88.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 npd
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 9A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C5/B5
Výrobci
Výrobce Decro Bzenec spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení DECRO BZENEC, spol. s r. o.
Právní forma s.r.o.
63476142
Email jurikova@decro.cz
Web www.decro.cz
Telefon +420 518 307 085
Fax +420 518 307 351
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U Bzinku
čp. 1427
Obec Bzenec
PSČ 696 81
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne