Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Cemixtherm HARD MW
Kód výrobku SVT9217
Typ výrobku Zateplovací systém (ETICS)
Obrázek výrobku cemixtherm_hard_mw.pdf
Stručný popis výrobku Vnější tepelně izolační systém (ETICS) s izolantem z minerální vlny (MW) s disperzním lepidlem a stěrkovou hmotou a povrchovou úpravou tenkovrstvou omítkovinou.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-CPR-020038705
Datum vystavení certifikátu shody 12.03.2018
Prohlášení o shodě číslo LBC HARD MW_20180312
Datum vystavení prohlášení o shodě 12.03.2018
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu MW
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.035 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.041 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_etics_cemixtherm_hard_mw.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě pov_cemixtherm_hard_mw.pdf
Výrobci
Výrobce LB Cemix s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení LB Cemix
Právní forma s.r.o.
27994961
Email martin.bures@cemix.cz
Web www.cemix.cz
Telefon +420 387 925 275
Fax +420 387 925 214
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Tovární
čp. 36
Obec Borovany
PSČ 373 12
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne