Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Vchodové dveře - REHAU SYNEGO
Kód výrobku SVT9218
Typ výrobku REHAU SYNEGO MD
Obrázek výrobku obrazek___synego_vchodove_dvere_md_az_okna_a_s.pdf
Stručný popis výrobku Vchodové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo č.40-15-0205
Datum vystavení certifikátu shody 18.05.2015
Prohlášení o shodě číslo PD-REHAU SYNEGO MD/03-2017
Datum vystavení prohlášení o shodě 20.05.2017
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Vchodové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1096 x 2158 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 80 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rezy_synego_vchodove_dvere_md_az_okna_a_s.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.3 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
svt9218_rehau_synego.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 daný parametr nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E 900
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C3
Výrobci
Výrobce AZ okna a. s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení AZ OKNA a.s.
Právní forma a.s.
26905736
Email gaspar@azokna.cz
Web www.azokna.cz
Telefon +420 605 292 399
Fax +420 518 344 643
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Kollárova
čp. 1693
Obec Veselí nad Moravou
PSČ 698 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne