Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Hliníkové zdvižně posuvné dveře HS PORTAL SLIM
Kód výrobku SVT9240
Typ výrobku SLIM
Obrázek výrobku slim_obrazek.jpg
Stručný popis výrobku HS Portal je elegantní řešení pro spojení zahrady nebo terasy s obytným prostorem. Výhodou je možnost otevření velkého vstupního prostoru při minimálním členění dveří. Díky tvarové stabilitě hliníkových profilů je možné vyrobit i velmi rozměrné prvky. Provedení SLIM disponuje posuvným křídlem/křídly a pevným zasklením integrovaným do rámu. Profily se vyrábí v široké škále přáškových vypalovacích barev v odstínech RAL.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-CPR-010039306
Datum vystavení certifikátu shody 19.02.2018
Prohlášení o shodě číslo 127/2018
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.03.2018
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů – ostatní ()
určené použití Posuvné dveře – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná do obvodové stěny. Jsou určeny pro denní osvětlení, přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostn
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 2400x2500 mm
celkový součinitel prostupu tepla výplně otvoru U 0.91 W.m-2.K-1
materiál rámu hliník
stavební hloubka rámu 165 mm
okótovaný řez výplně otvoru (max. 2MB) hs_portal_slim_vykres.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 2.3
Protokol o počáteční zkoušce výrobku (max.2MB) pov_vypocet_ud_hs_portal_slim.pdf
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 NPD
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 7A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN 12 210 C2/B3
Výrobci
Výrobce WINDOW HOLDING a.s., VEKRA
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Window Holding
Právní forma a.s.
28436024
Email jiri.korbelar@windowholding.cz
Web www.windowholding.cz
Telefon +420 234 001258
Fax +420 234 001 601
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Hlavní
čp. 456
Obec Lázně Toušeň
PSČ 250 89
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne