Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Stavoblock fasáda
Kód výrobku SVT9245
Typ výrobku Difúzní zateplovací fasádní systém
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku stěna domu, ocelový úhelník, stavitelné prodloužení, Omega lišta, vratový šroub, Fasádní obklad Stavoblock fasáda
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo ETA-16/0773
Datum vystavení certifikátu shody 19.09.2017
Prohlášení o shodě číslo 16/0773
Datum vystavení prohlášení o shodě 20.09.2017
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály (mimo ETICS) ()
určené použití tepelně izolační fasády
materiál výrobku expandované sklo
skladba (včetně tlouštěk jednotlivých vrstev systému) stěna domu, ocelový úhelník, stavitelné prodloužení, Omega lišta, vratový šroub, Fasádní obklad Stavoblock fasáda
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.035 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.035 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu µ 6.3
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS; dle ČSN 73 0863 0 mm.min-1
měrná tepelná kapacita; dle ČSN 73 0540 0
prohlášení o vlastnostech/shodě 35.pdf
Výrobci
Výrobce Stavoblock system
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Stavoblock system
Právní forma s.r.o.
03737446
Email zkrivinka@stavoblock.cz
Web www.stavoblock.cz
Telefon +420 461 722 585
Fax +420 461 721 553
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Lezník
čp. 133
Obec Polička
PSČ 572 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne